Behandling av hjertesvikt

 

 

Behandling av hjertesvikt

Hjertesvikt er en alvorlig sykdom, som du må leve med resten av livet. Men prognosen for pasienter med hjertesvikt har blitt mye bedre de siste 15 årene. Med moderne medisinsk behandling kan man bremse sykdommen, redusere symptomene og forlenge livet.

 

Jo tidligere behandling av hjertesvikt desto bedre

Takket være god behandling og oppfølging har dødeligheten ved hjertesvikt blitt redusert de siste tiårene. Derfor er det viktig å ta kontakt med en lege og bli undersøkt så snart man oppdager symptomene.

 

Når du rammes av hjertesvikt, kan en lege hjelpe deg på mange måter, bl.a ved å behandle årsakene til hjertesvikten og hjelpe deg i å redusere risikofaktorer, f. eks. ved å slutte å røyke, og tilby medisinsk behandling.

 

Det er mye man kan gjøre for å få det bedre etter at man har fått diagnosen hjertesvikt. Det viktigste er å følge behandlingen og gjøre livsstilendringer som er anbefalt av legen.

Les mer om hva du kan gjøre her.

 

Behandlingen mot hjertesvikt er individuellt tilpasset den enkelte pasient

I dag finnes det gode behandlinger mot hjertesvikt. Derfor er det viktig at sykdommen oppdages tidlig. Målet med behandlingen er å redusere symptomene, hindre sykehusinnleggelser og forlenge livet.

 

De fleste personer med hjertesvikt kan behandles med legemidler. I mange tilfeller bruker man en kombinasjon av ulike legemidler, og behandlingen skal være tilpasset den enkelte pasient. For noen kan det være aktuelt å sette inn en spesialisert pacemaker eller en liten hjertestarter. Ved svært livstruende hjertesvikt kan pasienter måtte gjennomgå en hjertetransplantasjon.

 

 

Får du riktig behandling?

Hvis du har fått diagnosen hjertesvikt, men opplever symptomer på tross av behandling, er det viktig at du kontakter legen. Det er lurt å forberede seg til legetimen for å få så mye som mulig ut av timen.

Updated: 05-10-2018