Hva er hjertesvikt

 

Hjertesvikt betyr at hjertet ikke pumper blod som det skal. Når hjertets evne til å pumpe blod rundt i kroppen blir redusert, øker trykket i lungekretsløpet. Dette fører til at blod samler seg i lungene, og man kan oppleve tung pust. I tillegg trekker de små blodårene i muskulaturen seg sammen, og blodforsyningen blir redusert. Da kan man føle seg trøtt og sliten ved fysiske aktiviteter man tidligere ikke hadde problemer med.

 

 

TA SYMPTOMSJEKKEN

 

Hjertesvikt er en kronisk sykdom, som kan oppstå akutt, og den varierer i alvorlighetsgrad. En blodprøve (NT-proBNP) er ofte første steg i undersøkelsen om man mistenker hjertesvikt, og deretter må de fleste gjennomgå en ultralydundersøkelse av hjertet for å avgjøre om man har sykdommen.

 

Det finnes god behandling for sykdommen, og prognosen for hjertesvikt har blitt betraktelig bedre de siste årene. Ved å lytte til hjertet ditt og snakke med en lege hvis du opplever symptomer, kan sykdommen bli oppdaget tidlig slik at du får riktig behandling og forbedrer livskvaliteten.

 

Symptomene for hjertesvikt er uklare

Hjertesvikt er en tilstand hvor hjertet ikke lenger fungerer som det skal. Hjertet pumper ikke blod som normalt, noe som medfører at deler av kroppen ikke får tilstrekkelig med blodtilførsel.

 

I begynnelsen kan symptomene være uklare, f.eks. at du blir lettere sliten og tungpustet ved dagligdagse aktiviteter. Man kan lett forveksle disse symptomene med andre sykdommer. Hjertesvikt kan føre til at væske samler seg i lungene og andre deler av kroppen, noe som kan føre til pusteproblemer, samt hevelser i ankler og ben (såkalt ødem).

 

Hjertesvikt utvikles ofte gradvis og man kan ha sykdommen i lang tid før man får en diagnose.

 

 

TA SYMPTOMSJEKKEN

 

Hjertesvikt er en alvorlig tilstand

Hjertesvikt er en alvorlig og livstruende tilstand. Prognosen varierer avhengig av grad av hjertesvikt, og kan i visse tilfeller være dårligere enn noen kreftsykdommer. Ofte kreves livslang behandling. Nye behandlingsmetoder og effektive legemidler har gjort prognosen betraktelig bedre i de siste årene.

 

Akutt hjertesvikt kan føre til dramatiske og livstruende symptomer, hvor man umiddelbart bør ringe 113.

 

Hvorfor får man hjertesvikt

De vanligste årsakene til hjertesvikt er høyt blodtrykk eller et tidligere hjerteinfarkt der deler av hjertemuskelen er skadet. Når et av hjertekamrene er svekket, eller hjertet ikke kan fylles med like mye blod som tidligere, kan det heller ikke pumpe nok blod rundt i kroppen. Den friske delen av hjertet må da jobbe hardere for å gjøre en tilstrekkelig jobb.

 

Dette fører til en ond sirkel - hjertet tvinges til å jobbe hardere, og det allerede anstrengte hjertet blir da enda mer belastet.

 

Selv om høyt blodtrykk og hjerteinfarkt er de vanligste årsakene til hjertesvikt, kan andre årsaker inkludere atrieflimmer, lungesykdommer, lekkasje i hjerteklaffene, sykdom i hjertemuskelen, medfødt hjertefeil og alkoholmisbruk.

 

Hvor vanlig er hjertesvikt i Norge

  • Hjertesvikt er en alvorlig og dødelig sykdom, og er den hyppigste årsaken til sykehusinnleggelse hos pasienter over 65 år [1].
  • Hjertesvikt er en hjertesykdom som øker i den vestlige verden [2], blant annet som følge av at flere overlever hjerteinfarkt, og at personer med høyt blodtrykk og diabetes lever lenger.
  • I Norge er rundt 100.000 rammet av hjertesvikt [1], og antall forventes å øke ettersom befolkningen blir eldre.
  • Antallet som har hjertesvikt stiger med alderen, og cirka 10% av befolkningen over 74 år har hjertesvikt [2].

 

 

Er du bekymret for at du har hjertesvikt? Kontakt legen.

 

 Bestill legetime

 

 

Mistenker du at du eller andre i din bærhet kan lide av hjertesvikt? Eller har du diagnosen hjertesvikt, men fortsatt opplever symptomer?

 

Ta kontakt med fastlegen din så snart som mulig for å få en undersøkelse og eventuelt behandling.

 

Referanser:


1. Cowie, M. R., Anker, S. D., Cleland, J. G., et al. Improving care for patients with acute heart failure: before, during and after hospitalization. ESC Heart Failure 1.2 (2014): 110-145.

2. Morten Grundtvig, Rune Mo, Eva Kjøl Slind, Mikael German, Arne Severin Westheim, Stein Ørn, Torstein Hole, Lars Gullestad, Roar Thorshaug, Tone Norekvål; Årsrapport 2016 - Norsk Hjertesviktregister. 2016: Kvalitetsregistre.

Updated: 05-10-2018