Forbered deg til legebesøket

Du får mer ut av legebesøket hvis du er godt forberedt.

 

 

Før legebesøket

1: Tenk igjennom hvilke forventninger du har til legebesøket. Gjør deg noen tanker om hva du ønsker å diskutere, og spørsmål du ønsker å få svar på

 

2: Skriv ned en liste over de medisinene du bruker, eventuelt sjekk at medisinlisten du allerede har er riktig

 

3: Ta symptomsjekken slik at du og legen din lettere kan diskutere symptomene du opplever og hvordan de påvirker dagliglivet ditt

 

4: Det kan også være lurt å snakke med familie og venner om hvordan de opplever tilstanden din - kanskje de har lagt merke til noe du har oversett?

 

Under legebesøket

1: Ikke vær redd for å spørre for mye. Kunnskap gir trygghet

 

2: Husk å fortell om eventuelle andre sykdommer du har, som f. eks. diabetes eller høyt blodtrykk

 

3: Ta gjerne med en venn eller familiemedlem til legebesøket. Pårørende er ofte en viktig ressurs, og det er viktig at de får informasjon om hvordan de kan støtte deg og hva de bør være oppmerksom på

 

4: Bestill umiddelbart en oppfølgingstime. Hjertesvikt er en kronisk sykdom som krever tett oppfølging hos lege

 

Etter legebesøket

1: Ta medisiner som anbefalt av legen. Slutt aldri med medisiner på egenhånd

 

2: Fortell familie og venner om helsetilstanden din slik at de kan støtte deg på en best mulig måte under de neste stegene

 

3: Fortsett å følge med på hjertesviktsymptomer og lær deg å se eller kjenne etter endringer i symptomer. Vær oppmerksom på tidlige tegn på forverring. (f. eks. vektøkning pga ødem/hevelser og tyngre pust). Husk hva du skal gjøre når du opplever det. Ved betydlig forverring av symptomer kontakt legevakten eller 113

 

4: Opplever du oppkast og diaré er det viktig å kontakte fastlegen. Da kan det være nødvendig med en pause fra enkelte legemidler for å unngå ytterligere dehydrering og utvikling av nyresvikt

Updated: 05-10-2018