Hva er hjertesvikt?

 

Hjertesvikt er en sykdom som fører til at hjertets evne til å pumpe blod er utilstrekkelig til å møte kroppens behov. Når hjertets evne til å pumpe blod rundt i kroppen blir redusert, øker trykket i lungekretsløpet. Da øker belastningen på lungekretsløpet, som fører til at væske samler seg i lungene. Dette kan gi tung pust. I tillegg trekker de små blodårene i muskulaturen  seg sammen, slik at blodforsyningen reduseres. Da kan man føle seg trøtt og sliten ved fysiske aktiviteter som man tidligere ikke hadde problemer med.

 

 

 

 

 

 

Hjertesvikt er en sykdom som kan være akutt, eller kronisk, og som graderes fra lett til alvorlig hjertesvikt. En blodprøve for å analysere mengden av et peptid som kalles NT-proBNP, er ofte første steg i undersøkelsen om man mistenker hjertesvikt. Deretter må de fleste gjennomgå en ultralydundersøkelse av hjertet for å avgjøre om man har sykdommen.

 

Det finnes god behandling for hjertesvikt, og prognosen har blitt mye bedre de siste årene. Ved å lytte til ditt hjerte og snakke med en lege hvis du får symptomer, kan sykdommen bli oppdaget tidlig. Da kan du få riktig behandling som kan gjøre at du lever lenger og bedre med hjertesvikten.

 

Symptomene for hjertesvikt kan være uklare

Hjertesvikt er en tilstand hvor hjertet ikke lenger fungerer som det skal. Hjertet pumper ikke blod som normalt, noe som medfører at deler av kroppen ikke får tilstrekkelig med blodtilførsel.

 

I begynnelsen kan symptomene være uklare, f.eks. at du blir lettere sliten og tungpustet ved dagligdagse aktiviteter. Man kan lett forveksle disse symptomene med andre sykdommer. Hjertesvikt kan føre til at væske samler seg i lungene og andre deler av kroppen, noe som kan føre til pusteproblemer og hevelser i ankler og ben (såkalt ødem).

 

Hjertesvikt utvikles ofte gradvis. Man kan ha sykdommen i lang tid før man får stilt diagnosen.

 

Hjertesvikt kan være en alvorlig tilstand

Hjertesvikt kan være en alvorlig og livstruende tilstand. Prognosen varierer avhengig av grad av hjertesvikt og kan i visse tilfeller være dårligere enn ved noen kreftsykdommer. Ofte kreves livslang behandling. Nye behandlingsmetoder og effektive legemidler har gjort prognosen mye bedre i de siste årene.

 

Akutt hjertesvikt kan føre til dramatiske og livstruende symptomer, hvor man umiddelbart bør ringe 113.

 

Hvorfor får man hjertesvikt

De vanligste årsakene til hjertesvikt er høyt blodtrykk eller et tidligere hjerteinfarkt der deler av hjertemuskelen er skadet. Når pumpefunksjonen er svekket, eller hjertet ikke kan fylles med like mye blod som tidligere, reduseres mengden med blod som kan fraktes rundt i kroppen. Den friske delen av hjertet må da jobbe hardere for å gjøre en god nok jobb.

 

Dette fører til en ond sirkel - hjertet tvinges til å jobbe hardere, og det allerede anstrengte hjertet blir da enda mer belastet.

 

Selv om høyt blodtrykk og hjerteinfarkt er de vanligste årsakene til hjertesvikt, kan andre årsaker være atrieflimmer, lungesykdommer, lekkasje i hjerteklaffene, sykdom i hjertemuskelen, medfødt hjertefeil og alkoholmisbruk.

 

Hvor vanlig er hjertesvikt i Norge?

  • Hjertesvikt er en alvorlig og dødelig sykdom og er den hyppigste årsaken til sykehusinnleggelse hos pasienter over 65 år [1].
  • Hjertesvikt er en hjertesykdom som øker i hyppighet i den vestlige verden [2].
  • I Norge er rundt 100.000 rammet av hjertesvikt [2], og antallet forventes å øke ettersom befolkningen blir eldre.
  • Andelen personer som har hjertesvikt, stiger med alderen, og cirka 10% av befolkningen over 74 år har hjertesvikt [2].

 

 

 

Er du bekymret for at du har hjertesvikt? Kontakt legen.

 

 Bestill legetime

 

 

Mistenker du at du eller andre du kjenner kan lide av hjertesvikt? Eller har du diagnosen hjertesvikt, men fortsatt har symptomer?

 

Ta kontakt med fastlegen din så snart som mulig for å få en undersøkelse og eventuelt behandling.

 

Referanser:


1. Cowie, M. R., Anker, S. D., Cleland, J. G., et al. Improving care for patients with acute heart failure: before, during and after hospitalization. ESC Heart Failure 1.2 (2014): 110-145.

2. Morten Grundtvig, Rune Mo, Eva Kjøl Slind, Mikael German, Arne Severin Westheim, Stein Ørn, Torstein Hole, Lars Gullestad, Roar Thorshaug, Tone Norekvål; Årsrapport 2016 - Norsk Hjertesviktregister. 2016: Kvalitetsregistre.

Updated: 05-10-2018